25.05.2011 г.

Слънцето е много активно вече !


 Увеличаване на слънчевата активност ще увеличи катаклизмите на Земята

25-ти Май 2011, 16:16 ["АН-онлайн»] ръководителят на Института за космически изследвания (IKI) RAS, Лев Зелёный ,Директор на Института за космически изследвания, академик Лев Зелёный каза, че през 2012 г., че се връща увеличената активност на  Слънцето  и това  ще увеличи катаклизмите на Земята.

На кръгла маса на тема  "космически дейности", Лев Зелёный заяви, че "  2012-та година  ще бъде годината на активното Слънцето. " По това време на Слънцето може да се появи силно излъчване на плазма, което ще доведе до технологични инциденти в САЩ и Канада.

В същото време, ученият отбелязва, че през 2012-та година няма да бъде екстремална за Русия  тъй като "центъра на геомагнитното ефекти ще се станат в САЩ и Канада." Въпреки това, той не изключва, че положението с нежелани  геомагнитни ефекти на територията на Русия може да се промени след в 50-70 години, когато  територията на Русия ще бъдат най-уязвима по отношение на потоците от слънчева плазма.
 NASA също  предупреждава за големи Слънчеви бури през 2011-2012г. Вече Слънцето е активно.

От слънчевата обсерватория SOHO - в реално време GIF фимче за последните 48 часа от короната на Слънцето.(Слънцето е обозначено с бялото кръгче в средата)
На моята страница Леснота има и други връзки за проверка на времето,геомагнитната и слънчева активност.


Няма коментари:

Публикуване на коментар