16.04.2012 г.

Земята се разширява


Този  документален филм разказва и показва на аудиторията процеса на увеличаване на масата на Земята по време на своята история, причините и последствията от този процес, както и влиянието на Луната върху тези процеси, включително тези в земетресението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар