14.01.2012 г.

Оцеляване по време на бедствия

 Преди години  ни подготвяха за  разни  аварийни ситуации- в училище имахме "Гражданска Отбрана", знаехме как да си сложим противогаз, имаше бункери за  бедствени ситуации където да се скрие  населението. Сега хората масово не знаят как да реагират при природно или друго бедствие . Затова  ще се опитам да събера някаква информация  за напътствия относно подготовката Ви  за бедствени ситуации, още повече, че наближава 21.12. 2012 година и е добре да имате някаква готовност (за всеки случай).
 Говори се, че правителствата на много държави били запознати с предстоящите бедствия, които може да се случат  на и след 21.12. 2012 година.Те знаят, че няма да бъдат в състояние да защитават и подпомагат всеки така, че са разработили сайтове за помощ като:
Тези сайтове предоставят ценна информация за краткосрочно оцеляване при изолирани събития, като например земетресения, торнада и урагани, но не се занимават директно с реалните опасности, които ни очакват.
Вие и вашето семейство ще трябва да бъдете по-активни и да поемате повече превантивни стратегии в дългосрочен план, или дори за постоянно оцеляване. Вие трябва да осъзнаете, че това ще бъде глобално събитие, което ще се отрази на всяко живо същество на планетата. Храната и чистата вода, ще бъдат оскъдни и  комунални услуги няма да има.От 1-ви януари 2011 г. вече няма "Гражданска Защита". Депутатите промениха Закона за МВР и създадоха главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).
Аз , ако чуя сигнала  за тревога, воя на сирената , няма да знам какво да правя - пък и кой ще ме информира. Ще настане голяма  паника, защото сигурно повечето хора са като мен.Трябва да си направим ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ по време на дадено бедствие и след него ( уникален план за  всеки вид бедствие).
Подгответе си предварително и поддържайте „Чанта за оцеляване”, поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа: фенерче с резервни батерии; необходимите Ви лекарства; материали за първа помощ; свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, шапка, ръкавици; храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка), които периодично подменяйте, като следите срока на годност; прибори за хранене; запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи; носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали и др.; резервно зарядно устройство за мобилен телефон.

 Ето какво ни съветват да правим:


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

 Земетресението е природно бедствие, което не може да бъдепредсказано. Неговата  продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най - опасните сеизмични зони, с възможен максимален магнитуд 7.0, са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че
правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.
Какво трябва да правим при земетресение?

При сеизмично спокоен период:

• В къщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, транзистор,чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.
 • Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
 • Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
 • Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
 • Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.
 • Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство.
При усещане на първия трус:
 •  Не трябва да напускаме жилището, училището и изобщо сградата, в която се намираме, освен ако бихме могли да излезем на открито за около 10секунди.
 • Заемете най- безопасното място в сградата - под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.
 • След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.
 • Ако сте на улицата застанете далеч от сгради и далекопроводи.
 • Ако труса Ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.
 • В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.
След преминаването на първия трус
 • Изключете електричеството, газта и водата.
 • Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
 • Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
 • Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.
 • След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
 • Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
 • Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
 • Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.
 • Следете информациите, които ще се излъчват по Българското Национално Радио и по местните радиостанции. Изпълнявайте инструкциите на Гражданска защита и спазвайте обществения ред
След земетресението
 •  Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност.
 • Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.
 • Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори. Пратете кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.
 • Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.
 • По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯ

Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. Органите на Гражданска защита и на други ведомства водят на отчет, наблюдават и предприемат мерки за обезопасяването на потенциално опасните водоеми на територията на цялата страна. Ето защо при опасност от наводнение трябва да знаете, че ще бъдете известени.
Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радио възли и изпълнявайте
конкретните указанията, съобразно създадената ситуация.

Как да действаме при опасност от наводнение?
 •  Наложително е да се знае от кои реки, язовири и други водоеми може да се очаква  наводнението. Трябва да имате предварителна яснота за зоните, които е възможно да бъдат залети, за най-късите и безопасни маршрути, по които трябва да стане изнасянето при опасност от наводнение.
 • При необходимост от евакуация се подготвя личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти. Изключете газта и електричеството
 • При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Ако имате мобилна връзка, известете близките си или органите на Гражданска Защита за местонахождението си.
 • Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.
 • При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе.
 • При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в  дълбочината на водата. Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, освен ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви.
 • Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, сигнализирайте в Гражданска Защита.
При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени домашни животни и птици.
Спазвайте указанията и реда установен от органите на МВР и на Гражданска Защита.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР В СГРАДА

Причина за възникване на пожар вкъщи, на работното място или друго закрито
помещение в повечето случаи се дължи на нашата небрежност. Понякога е необходимо
да направим съвсем малко, за да бъде избегнато най-лошото!

Как трябва да действаме при пожар в сграда? При пожар незабавно позвънете на  тел. 160
 • Локален пожар в сграда може да се гаси с вода.
 • С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение,бензин и  нафта.
 • При пожар в сграда изключете газта, електричеството, затворете вратите и  прозорците. Напуснете сградата като използвате стълбището, външни, стабилни стълби, балкони и др. Не използвайте асансьорите.
 • Съобщете на съседите за възникналия пожар.
 • За напускане на сградата през балкони използвайте въжета, ако нямате направете от чаршафи, одеала и завеси.
 • При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи.Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха или одеало.
Ако е невъзможно да излезете от сградата, най-добре е да влезете в банята.
Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода, за
да не прегрее организма. Опитайте се да сигнализирате за своето местонахождение.

Особено опасени, при горене на пластмаси, са токсичните газове.При тях се отделят фосген, циановодород, въглероден оксид и други съединения със силен токсичен ефект. След  пребиваване в района на пожара трябва да преминете през медицински преглед
 •  При отравяне с въглероден оксид /СО/ пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При рязко спадане на кръвното налягане се прави изкуствено дишане  „уста в уста”. На пострадалите се дава топло мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ХИМИЧЕСКИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА

Какво трябва да знаем за бойните отровни вещества?

Това са такива вещества, които, разпръснати с оръжия или чрез терористични действия в малки количества, могат да причинят на човека увреждания, свързани с временна  нетрудоспособност, сълзотечение, кихане и разстройване на дишането, психически разстройства, тежки увреждания на кожата и дихателните пътища или смърт. В условията на съвременния свят срещу населението при военни действия и терористични актове могат да се употребят бойни отровни вещества за създаване на паника, причиняване на временна нетрудоспособност на голяма част от него, при диверсионно използване чрез замърсяване на питейни води или храни за масова употреба. Въздействие срещу населението може да има и в резултат на терористични актове с бойни отровни вещества на места с масово пребиваване на хора: жп гари, станции на метрото, превозни средства от градския или ЖП транспорт, летища,
обществени сгради, административни сгради, болници и поликлиники, кина, театри, училища, дискотеки, заведения за обществено хранене, масови обществени прояви - шествия, концерти, митинги, спортни състезания и други.

Какви са признаците за употреба на отровни вещества?

Признаци са масови оплаквания в определен район, сграда, превозно средство, с едни и същи симптоми на въздействие: сълзотечение, кашлица,нарушено дишане, виене на свят, силно главоболие, проблеми със зрението,припадане, проблеми със сърдечната дейност, усещане за силна потиснатост и депресивни състояния, дезориентация и халюцинации, необяснимо състояние на страх, повръщане, неконтролирано изпускане по нужда, треперене и гърчове

Как да се реагира в такива случаи?
 • Незабавно да се напусне районът (мястото) на събитието, като пред носа  и устата се постави носна кърпа, шалче, шапка или друга текстилна материя.
 • Ако почувствате някои от признаците,посочени по-горе, незабавно потърсете помощ, като се обърнете към граждани, персонал на магазини, полиция, таксиметров транспорт за повикване на екип за спешна медицинска помощ.
 •  Ако сте станал свидетел на подобно явление и не сте поразен от отровното вещество, намерете най-бърз начин да уведомите спешната помощ, като опишете събитието на дежурния диспечер. При възможност сигнализирайте на полицията и на Гражданска Защита. 
 • Ако имате възможност, помогнете на някои от поразените да напуснат района на въздействие;
 • След напускане на района измийте лицето и ръцете си.
 • Изплакнете обилно с вода лицето, носа и при възможност направете промивка с разтвор на сода бикарбонат. 
 • Препоръчително е да минете през лекарски преглед и лабораторни изследвания.

Спасителните действия в такива случаи се извършват от специализирани екипи със
средства за защита на дихателнитеоргани и кожата и употреба на специфични противоотрови(антидоти).

При очаквано въздействие с бойни отровни вещества предварително ще бъдат раздадени противогази на децата и възрастните и детски камери за децата до1,5 - годишна възраст. Информация за реда за раздаване на индивидуалните средства за защита може да получите от инспектора по Гражданска Защита на Общината. Те ще се съхраняват в домовете в готовност за използване
 • Поставя се противогазът и се заема скривалището (ако има такова).
 • Ако няма специално място за укриване, една от стаите на жилището се  херметизира и в нея се събират всички пребиваващи в жилището лица.
 • Слушат се указанията на Гражданска Защита по радиото, телевизията и локалните средства за масово осведомяване за поведението и действията в условията на въздействие с химическо оръжие.
 • Ако се наложи излизане извън жилището или извън скривалището, то се извършва с поставени средства за защита, а при завръщане горното облекло, с което е пребивавано навън, се съблича на определено пред скривалището място(преддверието) или антрето (банята) на жилището, като по възможност се поставя в полиетиленов чувал. 
 • Противогазът не се снема, докато от Гражданска Защита не се получи сигнал "Отбой от химическа опасност".
Памучно - марлена превръзка.
 • Памучно-марлената превръзка служи за краткотрайна защита на дихателните органи от химически и радиоактивни вещества и биологични средства. Тя може да се изработи от всеки гражданин. Памучно-марлената превръзка се изготвя от парче марля и памук               -за възрастни - марля с размери 100 х 50 см и памук с дебелина 2-3 см и размери 30 х 20 см;  - за деца-марля с размери 80 х 40 см и пласт памук с дебелина 2-3 см и размери 20 х 15 см. 
 • Вземат се няколко пласта марля  с посочените размери и по средата се поставя памукът. Горната и долната страна на марлята се сгъват, застъпват се върху памука и се зашиват по краищата.След това се правят два разреза от лявата и от дясната страна с дължина 30-35 см (до памука) и се зашиват краищата така, че да се получат по две връзки от двете страни за връзване.
При използването на памучно-марлената превръзка трябва да се закриват  подбрадието, устата и носът до очните вдлъбнатиниПри замърсяване с амоняк марлената превръзка да се натопи в оцет или в 5 -10% разтвор на лимонена киселина (лимонтозу). При замърсяване с хлор, други кисели газове (серен диоксид, азотен диоксид) и продукти на горенето маската да се натопи в 5% разтвор на сода бикарбонат (сода за хляб). Памучно-марлената превръзка може да се използва многократно след изпиране. Тя се
използва за излизане от огнището на поражение до безопасно място с последващо поставяне на противогаз.
За защита на дихателните органи от промишлени отровни вещества се използват и подръчни средства, като:
 •  хавлиени кърпи, обикновени кърпи и др., напоени с разтвор на сода бикарбонат или на винена, лимонена киселина за неутрализиране в зависимост от вида на отровното вещество.

Ако не знаете какво е отровното вещество, може да използвате само чиста вода.

Химически аварии, при които се освобождават силно действащи промишлени отрови

В промишлеността се използват и съхраняват големи количества химически вещества,
които при определени обстоятелства - аварии или природни бедствия, могат да се превърнат в заплаха за здравето и за живота на хората. С цел недопускане на аварии се предприемат строги превантивни мерки, но ако възникнат, ще има незабавна реакция на специализираните органи за овладяване на обстановката и за ликвидиране на последиците. Въпреки това, необходимо е да знаем какви потенциално опасни обекти има в района, в  който живеем и какво можем ние самите да направим в случай на тежка авария или на природно бедствие, вследствие на което е възможно да има изтичане на отровни вещества. Най-често срещаните
промишлени отрови са амоняк и хлор.

АМОНЯКЪТ
е безцветен газ с остра задушлива миризма, два пъти по-лек от въздуха, образува експлозивни смеси. Разтворим във вода. Парите на амоняка образуват бял облак, който се издига на височина до 20 - 30 м. Вследствие на поетата влага от въздуха облакът отново се спуска близо до земната повърхност. Разпространението на амонячния облак зависи от приземната метеорологичнаобстановка. Водните завеси по пътя на облака ограничават неговото разпространение. Амонякът засяга горните дихателни пътища, а в по–голяма концентрация - централната нервна система.
Причинява задушаване, силни пристъпи на кашлица, болки в очите, зачервяване на кожата с поява на червени петна и мехури, виене на свят, болки в. стомаха и повръщане. В случаи на тежки отравяния може да настъпи сърдечна слабост и смърт.

Хлорът
е силно отровен газ, с характерна остра, задушаваща миризма, има жълто - зелен цвят. Разтворим във вода. Бързо се изпарява и образува жълтозелен облак, който се движи близо до земната повърхност и се събира в ниските места и тунели. За ограничаване на замърсяването с хлор, мястото на теча се залива с вода, варно мляко, амонячна вода и се създават водни завеси, които намаляват разпространението на изпаренията. Предизвиква силно раздразнение на дихателните пътища, мъчителна кашлица, болки в гърдите, парене и сълзене в очите, при
съприкосновение предизвиква изгаряния по кожата. При високи концентрации може да
причини оток на белите дробове и смърт.

При промишлена авария и изтичане на амоняк, на хлор:
 • При получаване на сигнал от органите на Гражданска защита,запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.
 • Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, закрепете към тях мокри одеала, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.
 • Пригответе си противогаза, а ако нямате - намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия.
 • Ако се намирате на открито, напуснете заразения район, като се движите  перпендикулярно на посоката на вятъра.
 • Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най - късия път и излезте извън заразения район
 • Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи.Препоръчително е на пострадалите да се даде топло мляко и минерална вода.
 • При отравяне с амоняк се препоръчва чист въздух, вдишване на водна пара с прибавка на оцет или лимонтузу /в горещата вода се сипва оцет/. При поражение на кожата от амоняк, след измиването й с чиста вода се прави компрес с 2 - 3 % воден разтвор на оцетна,лимонена или винена киселина. Направете промивка на очите свода, 0,5 - 1% разтвор на стипца или 2 - 3 % разтвор на оцет .
 • На пострадалите от хлор промийте очите, носа и устата с 2 % разтвор на сода бикарбонат /1 чаена лъжичка в чаша вода/. Правят се кислородни инхалации. Прилага се вдишване на пари от смес на спирт, етер или амоняк, препоръчва се и вдишване на пулверизиран разтвор на сода бикарбонат. Пострадалите се изпращат в болнично заведение.
 • При излизане от заразения район, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.
 • При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.
 • Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на  повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.
 • Не извеждайте на паша животните в заразените райони
УКАЗАНИЯ ЗА ХЕРМЕТИЗИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ

Ако наблизо няма скривалище или друго укритие можете да използвате мазета, гаражи и други добре уплътнени подземни помещения. Ако такива няма,херметизирайте подходяща стая в сградата, в която се намирате.

Общи правила за херметизиране:

За херметизиране на прозорци, врати и отдушници използвайте подръчни материали
за уплътнение.
 • Луфтовете между рамките и касите на вратите и прозорците се уплътняват с ленти и дунапрен, пластмаса, каучук или хартия. Счупените стъкла на прозорците се подменят със здрави.
 • Пукнатините на вратите и прозорците се шпакловат и се запушватс маджун, а тези в стените, около касите и вратите, прозорците, водопроводите и паропроводните тръби се намазват с хоросан, циментов разтвор, гипс или полиуретанова пяна.
Отдушниците, розетките и комините, а също и другите отвори, се затварят

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Действия на населението при авария в АЕЦ, попадащо в 30- километровата зона на централата.
За началото на радиационната авария ще бъдете уведомени своевременно. Чрез радио, телевизия, местни радиовъзли ще ви бъде казано какви трябва да бъдат вашите по-нататъшни действия:

 •  Извършете йодна профилактика по дадената ви схема
 •  Сложете в полиетиленови пликове документи за самоличност, пари, лекарства, носими ценности, комплект връхни дрехи, храна за две-три денонощия; 
 • Налейте си питейна вода; 
 • Ако имате в дома си противорадиационно укритие, веднага го заемете (при липса на укритие вземете мерки за уплътняване на прозорците) 
 • Имайте готовност да бъдете евакуирани, като за целта следете подаване на съответния сигнал.
 • Ограничете излизането от дома си, а при необходимост от движение вън от жилището използвайте противогаз, противопрашни маски, марлени превръзки;
 • Ппродължете да следите информацията за обстановката по радиото и телевизията.
При получаване на сигнал за евакуация:
 •  Изключете електрическата, газопроводната и водопроводна мрежа и загасете печките; затворете вратите и прозорците и спуснете пердетата;
 • Вземете със себе си само най-необходимото, не взимайте домашни животни;
 • Еевакуация с личен транспорт до пункта за специална обработка ще се разрешава само ако предварително ви е даден специален евакуационен пропуск; 
 • На пунктовете на границата на 30 километровата зона ще получите указания за новото ви местожителство.
 Поведение и действие на населението, намиращо се вън от 30 километровата зона на АЕЦ:
 • Спазвайте лична хигиена: Ръцете да се измиват старателно преди всяко хранене ; 
 • Къпете се всекидневно; да се прекрати къпането и миенето в открити водоеми;
 • При влизане в жилището обувките да се събуват (или да се избърсват в навлажнена изтривалка) и връхните дрехи да се събличат;
 • При запрашен въздух да се диша през навлажнена кърпа;
 • Децата да се ограничават от излизане, особено в затревени площи.
Хигиена в жилището:
 • Жилището да не се мете. Да се почиства ежедневно с влажна кърпа;
 • При използване на прахосмукачка изходната струя да се филтрира с мокра кърпа;
 • Спалното бельо да се изтупва ежедневно и ежеседмично да се изпира;
 • Изпраните дрехи да се сушат в закрити помещения;
 • Проветряването на обитаваните помещения да се извършва бързо, при тихо време, без да се създава течение.
Мерки, които трябва да се вземат, когато сте на открито:
 •  Да зачести измиването или оросяването с вода на улиците, тротоарите и общите части на сградите;
 • Да не се използват тревата и други тревни площи за почивка;
 • При почивка на море да се избягва непосредствено лягагне върху пясъка;
 • Да се ограничи движението с лични МПС по черни и прашни пътища и през райони с повишена радиоактивност.
Използване на хранителни продукти и вода:
 • Да не се консумират хранителни продукти, за които е обявена временна забрана;
 • Пренасянето на храни да се извършва в найлонови торби;
 • Запазването на хранителните продукти да става в мазета, килери, ниши или херметично затварящи се съдове.
 • Обработката на храните и приготвянето на храната да става в закрити помещения.
Зеленчуците и плодовете да се измиват предварително с вода.
 • Водата за питейни и домакински нужди да се взема само от разрешени за ползване водоизточници. Да не се ползва вода от открити водоеми. На децата да се дава предимно минерална вода или бутилирани безалкохолни напитки.
 • Проветряването на жилището да се извършва през прозорци, на които е поставен тензух или прегради от памучен плат.Май, ако стане някакво бедствие няма да можем да разчитаме на "Гражданска
Защита"- сега ГДПБЗН .. 


Експерти смятат, че днешният свят не е подготвен за оцеляване при евентуална мащабна катастрофа, пише „Гардиан”. Според медията, само две седмици след нея, повечето от хората ще са мъртви, а оцелелите ще имат шанс да започнат на чисто.
 Това се потвърждава и от експеримент на американските учени Тара О’ Туул и Томас Инлезби от центъра за биологични стратегии на САЩ. Те са направили симулация на биологична атака срещу щатите и са установили, че ако тя се случи ,след две седмици страната ще бъде върната в каменната ера.

Въпреки това, повечето хора са спокойни и смятат, че непрекъснатите спекулации за края на света по различни причини нямат реално основание. Трябва обаче да сме наясно ,че Земята наистина е заплашена от екологични и природни катаклизми и световна катастрофа може да стане във всеки момент.

Не всички ще загинат, но повечето нямат да имат шанс. За да оцелеем обаче трябва да спазваме няколко прости правила, които вече са описани от експерта по бедствията Нафиз Ахмед в „Гардиан”.

Ето препоръките:

1. Не се затваряйте в къщи с консерви и оръжие.

Някои смятат, че могат да оцелеят сами, купуват си огромно количество консерви и оборудват индивидуални скривалища. Това обаче е погрешно, за да се оцелее, трябва да има сътрудничество и взаимопомощ между оцелелите хора. Колкото групата оцелели е по-голяма, толкова шансовете за спасение се увеличава.

2. Напуснете града, идете в по-малко населено място.

В градовете днес е достатъчно да спре електричеството, за да настане паника. По време на бедствие точно градовете са най-опасни. Те изцяло зависят от верига доставки на стои и ако веригата се разпадне, настава глад и насилие. Затова борбата за оскъдните ресурси е много важна , а тя може да се спечели само от група хора, обединили усилията си далеч от големите градове.

3. Уверете се, че избраното място разполага с незамърсена земя и вода.

Пътищата в случай на глобална катастрофа ще бъдат задръстени от коли, магазините ще бъдат разграбени, затова в търсенето на подходящо място извън тях е важно да сте сигурни, че то разполага с питейна вода и земя за евентуално производство на ресурси. Ако сами си произвеждате храна, шансовете ви за оцеляване скачат.

4.Осигурете си комуникациите със света.

Дори да сте в стабилна общност, която оцелява сама и със собствени ресурси, пак ще искате да знаете какво става по света. Затова е добре да помислите за уреди за производство на ток от вятър или слънце. Както и за преносимо малко радио или уоки-токи, с окето да си говорите с другите, ако сте извън района в който живеете. Сигурно е, че именно вятърът и слънцето ще бъдат източниците на енергия при глобална катастрофа дълго време.

5. Не се доверявайте сляпо на информация от правителството и полицията.

Правителствата на всички страни имат планове как да оцелеят при катаклизъм, но те се пазят в тайна. Полицията пък ще се опита да наложи ред по улиците на градовете, но те може да не са на страната на обикновените хора, а да работят за правителството. Така че проверявайте информацията ,преди да й повярвате.

6.Осигурете си най-универсалните лекарства, за да се грижите за себе си.

Възстановяването на елементарните функции на обществото след глобална катастрофа ще отнеме време. Затова си подсигурете най-универсалните лекарства, с които да се погрижите да не ви съборят обикновени болежки. Имайте предвид, че поне 10 години ще са необходими до първоначално и елементарно възстановяване на функциите на човешкото общество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар