2.02.2012 г.

Учени обясняват странните звуци от небето

Г-н Khalilov, какво е естеството на необичайните ниски  звуци, докладвани от голям брой хора в различни части на планетата,през лятото на 2011 г.? Мнозина ги наричат "Звузците на  Апокалипсиса". Информацията за това идва от всички краища на света: САЩ, Великобритания,  Коста Рика, Русия, Чехия,  Австралия и др.

Ние сме анализирали записите на тези звуци, и е установено, че по-голямата част от техния спектър се намира в обхвата на инфразвука, т.е. не се чува за хората. Това, което хората чуват, е само малка част от реалната сила на тези звуци. Те са с ниска честота, акустични емисии в диапазона между 20 и 100 Hz, модулирани от ултра-ниски инфрасоник вълни от 0,1 до 15 Hz. В геофизика, те се наричат акустични-гравитационни вълни и се формират в горните слоеве на атмосферата и по- точно на границата на  атмосфера-йоносфера . Може да има доста причини  тези вълни се генерират: земетресения, вулканични изригвания, урагани, бури, цунами и т.н. Въпреки това, мащабът на наблюдавания бръмчащ звук, по отношение на покрита площ и неговата сила далеч надхвърля този, който може да бъде генериран от посочените по-горе явления.

В този случай, какво би могло да причинява това бръмченето в небето?
По наше мнение, източник на такива мощна и огромна проява на акустични гравитационни вълни трябва да бъдет много мащабни енергийни процеси. Тези процеси включват мощни слънчеви изригвания и огромни енергийни потоци, генерирани от тях, устремени към повърхността на Земята и дестабилизирайки магнитосферата, йоносферата и горните
слоеве на атмосферата. По този начин, ефектите на мощни слънчеви изригвания: въздействието на шоковите вълни в слънчевия вятър, потоци от телца и изблици на електромагнитно излъчване са основните причини за генериране на акустични вълните на гравитацията, след повишена слънчева активност.Като се има предвид скока в слънчевата активност, проявявата й в по-голям брой и енергията на слънчевите изригвания,от средата на 2011 г., можем да предположим, че има висока вероятност за въздействие на значителното нарастване на слънчевата активност върху генерирането на необичайнито бръмчене което идва  от небето. Трябва да се отбележи, че слънчевата активност започна да се покачва рязко от началото на 2011 г., с  амплитуда значително по-висока от всички прогнози, дадени от редица влиятелни научни институции през 2010 г. и 2011 г.. Междувременно, наблюдаваното увеличение на слънчевата активност е напълно в съответствие с прогнозата на Международния комитет за глобални изменения на геологичната и обкръжаващата среда (GEOCHANGE-Мюнхен) , публикуван в доклад на комисията през юни 2010. Ако този темп на растеж на слънчевата активност продължава, амплитуда от края на 2012 г. ще бъде по-висока от амплитудата на 23-тия слънчев цикъл, а през 2013-2014 слънчевата активност ще достигне връхната си точка -амплитудата  която се очаква от нас да бъде 1,5 - 1,7 пъти по-висока от амплитудата на 23-тия цикъл.

Но Вие казахте, че причините "небесното бучене" могат да лежат в ядрото на Земята,  какво означава това?

Има още една възможна причина за тези звуци и тя може да лежи в ядрото на Земята. Факт е ускоряването на темпа на преместване  на Северния магнитен полюс на Земята, което се увеличи повече от петкратно между 1998 и 2003 и   на това ниво днес  засилвалва и  интензитета на енергиинте процеси в ядрото на Земята, тъй като това са процеси във вътрешното и външното ядро, които участват в образуването на геомагнитното поле на Земята. Междувременно,  ние вече сме докладвали, че на 15 ноември 2011 г. всички ATROPATENA геофизични станции, в които са включени триизмерни разновидности на гравитационното поле на Земята, почти едновременно регистрираха мощен гравитационен импулс. Станциите са разположени в Истанбул, Киев, Баку, Исламабад и Yogyakarta, с разделно разстояние от  първата до последната от около 10.000 км. Такова явление е възможно само, ако източникът на тази еманация е на ниво ядро на Земята. Това огромно освобождаване на енергия от ядрото на Земята в края на миналата година е някакъв начален сигнал, показващ прехода на вътрешната енергия на Земята в нова активна фаза.Задълбочаване на енергийния процес в ядрото на Земята може да модулира  геомагнитното поле, което чрез една верига от физични процеси на йоносферата  и границата на атмосфера , генерира акустични вълни в звуков диапазон,  който е бил чут от хората под формата на плашещо ниска честота на звука в различни части на нашата планета . В двата случая, макар причините за акустични гравитационни вълни са от съвсем разбираем геофизични характер, те са показателни за очакваното значително увеличение на слънчевата активност и геодинамична дейност на нашата планета.Няма съмнение, че процесите в ядрото управляват вътрешната енергия на нашата планета, следователно, ние трябва да очакваме до края на 2012 г. рязко покачване на силните земетресения, вулканични изригвания, цунами и екстремни метеорологични явления с пикови нива през 2013 г. - 2014.
Благодаря ви за вашите отговори.
WOSCO International News Agency

wosco.org
kipnews.org

И още звуци записани звуци в различни краища на света може да видите и чуете 

Ето и още едно обяснение за звуците:3D Сеизмична обработка на грешки и хоризонти

Няма коментари:

Публикуване на коментар