3.04.2012 г.

Земята е тестова площадка

Земята е тестова площадка-до този извод съм стигнала анализирайки информацията и знанията които имам. Логиката ми е следната:
Бог е сътворил човека по свой образ и подобие. Битие 1:27. "И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори"
 Ние човеците, от своя страна , се стремим да създадем по наш образ и подобие .... робот.
Да направим аналогия между човека и робота. Робота се състои от тяло(хардуер) и програма(софтуер).По аналогия човека се състои от тяло (биохардуер) и душа(вид софтуер). Естествено технологията на Бог е къде-къде по-съвършенна от нашата , но човеците, като образ и подобие на Бог се стремим  се опитваме да го копираме. Всяка една програма  се тества на съответен хардуер преди да се пусне за потребление. Ние сме една сложна биологична машина , саморазмножаващ се биохардуер и сложна самоусъвършенстваща се и развиваща се програма- душа. Ние не бихме пуснали при нас да живее някакъв нетестван робот, защото може да ни навреди. Логиката на Бог е същата - той не може да пусне "човеци" да живеят с него преди да са изтествани душите  им.  И е създал Земята като идеална тестова площадка. След като тялото (биохардуера) престане да функционира,  за  душата  идват 2 ангела да я приберат (иначе казано- прибит си софтуера). И когато настъпи "Страшния съд",  при който Бог ще каже  нещо от сорта: " Я да видим тая душа(програма), как е работила? Тя е спазвала Божиите закони , трудолюбива душа е била (вероятно на Бог не му трябват мързеливи край него).Значи може да живее заедно с Бог.  А следващата  душа не е спазвала Божите закони или е била е мързелива душа , значи тя не може да живее  с Бог. На тия души(програми), които са одобрени да живеят с Бог, ще  им бъдат дадени нови тела(биохардуер) или по-усъвършенствани тела. Те ще живеят заедно с Бог в голям красив град и ще бъдат задоволени с всичко, няма да страдат, няма да плачат. (Откровението на Йоан Богослов: Глава 21) "8.А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци делът им е в езерото, що гори с огън и жупел; то е втора смърт.27. и няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца."
 Христос е казвал: "И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в геената"(Матей 10:28). "защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?" (Матей 16:26)
Това е общо взето моята логика . Така ,че се погрижете за душите(програмите )си . Според народните поговорка: " Каквото сам си направиш, друг не може да ти го направи".

Няма коментари:

Публикуване на коментар