6.05.2012 г.

Антропоцен (Anthropocene)-Хората промениха биосферата

 Anthropocene е скорошен и неформален геоложки хронологичен термин, който служи за отбелязване на доказателствата и размера на човешките дейности, които са имали значително глобално въздействие върху екосистемите на Земята .
Антропоцен - ние сме вече там. Това е нашето време, нашето творение, нашето предизвикателство. Официално тази епоха не съществува. И все пак. Може да се добави за постоянно в геоложката скала за време, през 2016 г. Антропоцен ще се определя като новия човешки доминиращ период от историята на Земята. Терминът е предложен през 2000 г. от Пол Дж. Крътцен , носител на Нобелова награда през 1995 г. за работата му върху атмосферната химия и изследванията му върху стратосферния озонов дефицит ( така наречената "дупка"), и от Юджийн Ф. Stoermer в публикация на Международната програма за геосфера и биосфера. Технически Антропоцен е най-новата период от Кватернера. Кватернерът е период от историята на Земята, който се характеризира с многобройни и циклични заледявания, 2,588,000 години .
 Кватернерът е разделен на три епохи: Плеистоцен ( 1,8 до 0,11 мил.год.) и Холоцен ( от 11 000 години до днес) и и сега Антропоцен. Плеистоценът заема по-голямата част от Кватернера. През тази епоха  на ранните хора , изобретяването на първите инструменти, изобретяването на графичните изкуства, културни и езикови подобрения, както и господството на Хомо сапиенс на другите хоминиди.За него са характерни няколко ледникови периода. Холоцена (от 11 000 години до днес.) е време, сравнително по-плавно от гледна точка на променливост на климата. В края на последния ледников период, преди 12,000 години,  настъпва един по-стабилен климат на Земята. Ледът даде път на умерен климат, а вече, хората са населили всички континенти. Отне няколко хиляди години за селското стопанство (облагородяването на земята от хората основно за храна ).  Човешкия прогрес направи така, че да се хранят нормално  все повече хора. Ние сме официално все още в Холоцена.  Но сега, системата на Земята, не се държи по същия начин, както, да речем, по време на Данте или Сервантес. Земята на 21 век е затоплена, пренаселена, частично обезлесена и по-токсична и свързана помежду си от всякога. Антропоцена е  период, белязан от смяна  на дейността на индустриалните общества, която е причина за глобалните сътресения в системата на Земята в мащаб, без прецедент в човешката история: изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, замърсяването на морето, земя и въздух, ресурси опустошение, денудация на земното покритие, Тези промени  ни задължават да  пренаредим нашето съзнание и светоглед, и  ни призовават за различн начин на  заселване на Земята. Може би точно това са имали в предвид Маите в техния календар-започването на новата  епоха  Антропоцен.

Хората създали сайта  globaia.org  са се заели с мисията да картографират  измененията коита са настъпили на Земята през Антропоцена .Феликс Pharand Deschenes (основателят на Globaia) е направил страхотно анимирано видео "Картография на Антропоцена" , което показва човешкото влияние върху нашата планета, като застроената среда и светлините на града, глобалните инфраструктури на сухопътния транспорт,  глобалните енергийни инфраструктури. С намирането на структурите и горещи точки на човешката дейност, може би ще видите  границите на нашия свят и  това какво означава да живееш  във и върху него.


  ЗАБЕЛЕЖКА: Елементите на тези карти - Градове, павирани и неасфалтирани пътища, железопътни линии, електропроводи, тръбопроводи, кабелен интернет, авиокомпании, морските пътища - очевидно не са в мащаб. Въпреки това, имайте предвид, че това са само част от артефактите, които се намират в действителност. Пътища, например, са на такава плътност, че те ще направят тези глобални визии доста непрозрачни


Може да видите и анимиран ежедневния въздушен трафик  на Земята.

Още за   Антропоцена и промените в биосферата  може да видите на ecotope.org/anthromes/

Няма коментари:

Публикуване на коментар