14.08.2012 г.

Благоденствие

Един филм в който се разказва  кой  и защо пречи  за благоденствито на Земята.
Изберете си език на който да гледате филма


THRIVE: What On Earth Will It Take?

www.thrivemovement.com
Visit www.thrivemovement.com for more information on THRIVE. THRIVE uses the Yekra player technology. See www.yekra.com for more information.

Няма коментари:

Публикуване на коментар