26.11.2012 г.

За Края на Света

         Факт , че  напоследък се говори  много за  края на Света. Нарочват се дати. Цитират се разни знаменити гадатели , строят се  подземни убежища.
 
           Според Матея в глава 24, Христос е бил запитан от своите ученици "кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?"
       4. А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;
       5. защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина.

ИЗВОД: Първият признак за Второто пришествие е, че ще се появят много хора които ще се предствят за Христос.


 Сън Мюнг Мун (1920-2012). Той е известен с лъжетвърденията си, че Исус не си бил свършил мисията на земята и Мун щял да я завърши


Има и други ,но много  ще се представят за Исус и  големи личби ще правят когато, когато "мерзоста на запустението застане на свето място" (Матея: глава 24-вижте надолу т.15)
        6. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.

ИЗВОД: войни и боеве е имало отдавна  има и сега.

       7. Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове;
ИЗВОД: Тук вече ми намирисва на граждански войни-народ срещу народ и войни между държави- царство против царство. Има зачатъци на това !  Даже и в България хората са разделени, в Сирия пък е ужасно! На места има глад, мор и трусове !

      8. а всичко това е начало на болки.
      9. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.
     10. Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще се предадат, и един други ще се намразят;

ИЗВОД: Сега има новини , например за Египет , как са гонени и унищожавани християните. В Сирия също. Но ще има явно още по-големи гонения и всичко това говори че сме в зачатието  на признаците за второто пришествие.

     11. много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина;

ИЗВОД: има ги.

    12. и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта;

ИЗВОД: Да ,беззаконието взима своята мощ, самите ни управници го вършат. Любовта ? Хората стават все по-големи егоисти !

    13. а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.
    14. И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.

ИЗВОД: Библията я има в интернет, за цялата вселена нямам информация .

   15. И тъй, кога видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира),
   16. тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;
   17. който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;
   18. и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.
   19. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!
   20. Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота;
   21. защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма да бъде.

ИЗВОД: "Мерзоста на запустението"  не знам какво е, но от това което се каза , се разбира, че това нещо ще се вижда от всички по Света - ще го видят тия дето се намират в Иудеа ,тоя дето са на покрива,тоя дето е на нивата и каквото и да е,  ще нещо което ще се вижда и ще е явно стряскащо и тогава няма да има време да се прибере човек до в къщи та да си вземе неща - толкова бързо ще се развият събитията,че трябва веднага да се бяга към планините. А даже и Христос не знае кога ще се случи това, та казва да се молим това да не става през зимата или в събота.
Чета в интернет пространството едно тълкование за въпросната"мерзост на запустението": Мерзостта на запустението" е преклонението на човечеството пред Антихриста като на Бог в неговия опит да оскверни всичко що е свято. Преклонение пред оня, който ще стане за мнозина идол, за да “ седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог.
 Но може и да е планетата Нибиру, която можела да  се появи изведнъж и нямало да имаме време да се да се приберем в къщи и да се приготвим- вижте  За Нибиру- добре е не само да се знае !

     22. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни.
    23. Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е - не вярвайте;
    24. защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
    26. И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте;

ИЗВОД: Все пак ще има оцелели ! Отново Христос казва ,че ще има лъжехристи и лъжипророци които ще прявят невероятни неща и който е оцелял не бива да им вярва !

    27. защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески;
    28. защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.

ИЗВОД: Второто пришествие на Христос ще се вижда  както се  вижда светкавицата.  И там ще се събере народа!

    29. И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят;

ИЗВОД: Непосредствено  преди Второто пришествие  Слънцето ще потъмнее, месечина няма да има. Звездите ще изпадат, което ще рече, че ще има силен метеоритен дъжд или че Земята ще се завърти много бързо на другата страна и ще се получи ефект на изпадане на звездите(това става при смяна на полюсите). Небесните сили ще се разклатят - може нещо да стане и в космоса - някакъв взрив.

    30. тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма;
     31. и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.
    32. От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;
    33. тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.

ИЗВОД:  Христос ще се яви в слава голяма - ще е целия в светлина и ще е обграден от ангели !

    34. Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.
    35. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.
    36. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;

ИЗВОД: Христос знае какво ще се случи , но не знае кога - дори той не знае , а какво остава за някой друг !  За това  не бива да се вярва на разни лъжепророци.

    42. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.
    43. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.

ИЗВОД на ИЗВОДА:  Живейте според Божиите закони  за да спасите душата си ! Това е важното, защото не се знае кога ще се случи, но и да не се случи всеки човек е смъртен и му се случва да се представи пред Господ така , че ако не е живял по Божиите закони ще си отговаря пред сами Бог ! Земята е една тестова площадка !
 ТОЙ идва в Светлина  и Ангелите пеят! 

 Христос много ясно е казал какви са признаците  за неговото пришествие. Гражданските войни стават все по-разпространени - предполагам,че ще има граждански войни и в други държави(както върви и в България могат да я направят , макар да сме мирен народ). Войни е имало и ще има. Сирия може да се окаже ябълката на раздора и начало на трета  световна война.Пророци и гадатели ги има по целия свят в изобилие.
Предстои ни смяна на полюсите. Говори се, че планетата Нибиру ще мине край Земята .
В крайна сметка Земята е една тестова площадка !
Всеки трябва да се изправи пред своя край на света. Когато умреш(физически),  това е края на света (за вас). Времето е един непрекъснат апокалипсис, в който неизбежно се скрива всяко поколение !


Няма коментари:

Публикуване на коментар