11.12.2013 г.

Съзнание и квантовата физикаМЕНСКИЙ М. Б. -  доктор по физико-математически  науки, профессор, главен научен сътрудник  във  Физическия институт   на името на Лебедев РАН.

altruistic
adj алтруистически, алтруистичен, човеколюбив, филантропичен;

 Светът е станал много сложен и труден за тези, които живеят в този свят, по специално за това, че твърде много информация има наоколо и твърде много събития за единица време . Животът не е, такъв бавен, спокоен, както и преди - той е " луд ". Затова, човешката психология играе по-голяма роля сега отколкото когато и да било. В контекста  на психология е много важно, да се разбере какво е това човешко съзнание. И тук съвсем неочаквано  се оказва, че новата дума може да  каже квантовата механика или квантовата теория като цяло, тъй като тя ни позволява да погледнем на съзнанието не така, както изглежда е единствено възможно, ако ние не използваме концепцията на квантовата механика.
В много важни аспекти на съзнанието изглежда толкова странно, че много хора се чувстват така, сякаш те са в противоречие с природните науки като цяло. Необичайни свойства на съзнанието, които обикновено се наричат  мистични, се обясняват с това, че нашият свят е всъщност един квантов .
 Квантовия подход към феномена на съзнанието, обяснено от гледна точка на квантовата механика, на това какво е съзнание, не са нови. Този подход изглежда  нов, защото едва наскоро започна интензивно да се  изучава и разработва, въпреки, че бе предложен за  първи път почти по същото  време, когато  се установила   квантовата механика. Но сега вече ние сме готови да проучим наследството на  Юнг и Паули. Парадокса на  Айнщайн - Подолски -  Розен и теоремата на Бел  показват, че квантовия свят е различен от това, което ние си представяме, ако използваме класическата  физика и какво е нашата  интуиция и тези различия са радикални.  И теоремата на  Бел, и парадокса  на  Айнщайн - Подолски -  Розен  го показват. Особено, ако се разчита на  опита на Аспект.
  Но как да се опише този  свят, че да се обмисли, да не  губи своите квантови  свойства ? Това прави  интерпретация на Хю  Еверет. При нея се предполага, че разликата между квантовия свят от  класическия може да се  опише, както следва :  квантовия свят  е многолик -  той има много класически  лица или класически  прогнози. По този начин, ако се вгледаме в квантовия свят, от една страна, ние  виждаме класически картина, ако го гледаме от  друга - ще бъде напълно  различна класическа  картина.
 Може ли да бъде, например, че сега небето, да речем е светло - това е една картина  на нашия свят, и облаци в  небето - това е друга по- различна картина. Може ли да има състояние, което  включва двата аспекта, а именно да се явява тяхната  суперпозиция ? От гледна точка на класическата  физика е безсмислено, но доколкото нашия свят е  квантов, това е възможно.Следва да се отбележат две  основни свойства на  съзнанието, които могат да  бъдат обяснени в рамките  на концепцията на Еверет :  първо- свръхинтуицията, а  второто - за управление на субективна реалност. Много  странни свойства, защото,  например, свръхинтуицията  - е да се получи  информация от нищото, това е, получаването на такава информация за нашия свят, която в  съзнателно състояние не  може да се получи.
 В съзнателно състояние, ние виждаме само една  класическа картина на света  и не можем да видим  едновременно две. Но  всъщност там са не само две, а огромен брой картини, а  те само в съвкупност  описват квантовия свят  напълно. Разбираемо е, че в  такава " база данни", която се състои от огромно  количество класически картини, информацията  може да бъде много по- голяма. Когато ние  виждаме само една картина, ние оставаме в съзнание, тази информация просто я няма.
Така ,че свъхинтуицията -  способността да се  проникне в квантовия свят  като цяло и да се получи   информация от всички  класически картини едновременно. И ако ние  мислим в рамките на  една  картина, в рамките на един  класически свят, то ни се струва, че тази информация  от нищото, така че в  единствения класически  свят тази информация я  няма и не може да я има.Но  въпреки това ние  получаваме тази  информация, защото нашия  свят е квантов.
 Как да получим тази  информация? Физиката  показва, че това е възможно. Но някои източни религии  и източни философии  (например йога, будистки и  т.н. ) отдавна са се научили  да го правят.
 Това могат да правят хора, които са преминали  специална психологическа  подготовка. Основната  точка на това упражнение е  да се отключи нашето обединено съзнание, което  ви позволява да видите света в познати  изображения (визуални, тактилни, вкусови, и така нататък ) и да се поддържа  обичайното мислене.
  Необходимо е да  изключите процесите на   обичайно мислене, както да  направите вашия ум празен и тогава става проникването в квантовия  свят. Всъщност,  възможността за влизане в квантовия свят е винаги там, но ярката статична  картина, която виждаме  пред нас,  затваря за нас "  вратата " в квантовия свят като цяло и тя не позволява  да видите другите  класически картини. Но ако  ние  изключим съзнанието си, тогава ние ще  "виждаме" други картини ( самия механизъм, за да се  постигне това е  психологическа практика ).
 Оказва се, че в квантовия  свят неизбежно трябва да  има информация, освен  тази, която виждаме в нашето съзнателно състояние. Еверет допуска, че макроскопски различими състояния могат да бъдат в  суперпозиции. Какво значи  това? Значи, че не бива да се  казва, че мозъкът се намира  в това състояние, което  съответства на първата  картина или, че той е в състояние, което съответства на втората снимка. Не, той се намира в суперпозиция, съответстваща на двете  картини. Фактически, в реалността те са безкрайно  много. За мен, за моето съзнание, за  моето възприятие за други  хора -  че външните обекти, които са част от този свят, които за мен са външни. Но  ако проанализираме цялата  верига, пристъпваме към  квантовото описание на  всичко това, стигаме до  факта, че " в действителност  ", това е в пълно описание  на квантово състояние на  света, както аз съм част от  света и целия свят е едно  цяло неделимо. Трудно е да  се проследи логиката в  думите, но всички други  наблюдатели, също като  част от света са неразделни един от друг.
 По този начин, в състояние, когато нормално съзнание е  погасено, но вместо това се получава достъп до всички  алтернативни класически  картини, тоест към квантовия  свят като цяло, наистина, света, и аз - това е едно цяло.
 И тук ние изведнъж  физиката ни води до много  отдавнашна философска  концепция. "Микрокосмос : целия свят  вътре в човека". Философията отдавна е  стигнала до това заключение и физика  стига до това по доста  сложен начин.Идва до  това същото  и това е много интересно.Ако изключим от  разглеждането човека  и  просто да вземем обичайната природа, включително и  дивите животни : животни, растения и така нататък - това, което религията казва: "всичко управлява Бог". А  когато е възникнал човекът , той, в религиозни термини " съгрешил" и поел  контрола, решавайки, че  той може да се определи кое  е добро, кое е  зло вместо  пасивно да се покорява на  Бога, който ще му покаже  това, което е добро и зло.
Всъщност, това е една  дълбока истина :  всичко в природата е в равновесие. Ако, да речем, на животните се изяждат един с друг, то е  само защото е това е равновесието, тоест, за това всяко и живо да живее е  необходимо някои животни  да умират, по-специално  чрез насилие. Но този  равновесен свят, в света на  природата, няма е зло в  името на зло или  в името  на себе си. Например, ако  едно животно убива друго, за да се храни, то тогава е  ясно - то иска да живее. Но  то няма да убие само защото  убийството му е приятно -  това го няма в природата. А   сред хората се е появило, така да се каже  злото, което  е типично за човека.
 Ако, да речем, един вълк  убива заек, в известен  смисъл, това е дори добре  за зайците, тъй като е  известно, че вълците убиват  слаби животни, като по  този начин оцеляват  силните зайци  и по този  начин за подобрява на  популацията на зайците. В този смисъл това е добро  дори и за зайците,колкото и  да е странно.
 Но човекът е престанал да  се ръководи от принципа  на абсолютното добро -  добро от гледна точка на всички живо. Той се ръководи някои по-тесни интереси : в рамките на ограничението за него, там  са " само неговите интереси  "в по-широк смисъл -"  интересите на семейството  му и народа му". Това са все още е много тесни  интереси. Подходът се  явява твърде ограничен, дори когато говорим за  интересите на всички хора, като при това се разруша  околната среда, така,че при това страда живота като такъв, който е всички живи същества разглеждани като  цяло.
  Прехода към алтруистична идеология, алтруистичните  принципи, когато се вземат  под внимание интересите  на всички живи същества -. това в крайна сметка е  насъщен проблем на  човечеството, и без това то  няма да оцелее.То ще проживее още малко  някакво време, но по  принцип, такъв преход е  неизбежен.

-
Илюзията  е тази ,че този свят който виждаме е единствен.В краайна сметка,  света е квантов и класическите проекти в него са много, безкрайно много. Но не бива да казваме, че в квантовия свят всички алтернативи са хубави. Не! Там има и добри лоши, там има всичко, но именно потапяйки се в квантовия свят, човек може да сравнява алтернативите  като се ръководи от прости критерии като например - в един свят много хора загиват, в друг загиват малко хора и водейки се от такива прости критерии той може да види кои са лошите алтернативи и кои добрите. Когато се потапя в квантовия свят ,човек узнава истината. Връщайки се в нормално състояние когато вижда само една алтернатива, той донася част от тия знание със себе си в този единствен свят който той вижда.

На нас не ни провървя, ние  живеем в неблагоприятно  време за нашата страна и  така изглежда, че твърде често човек избира злото.  Защо той го  избра? По много проста причина. на него му се струва, че избирайки злото за него е  по-изгодно  и в известен  смисъл това е вярно:  избирайки злото, той  получава преимущество  мигновено, сега, за кратко време, все пак, ако се  вгледате в дългосрочен план  може би тя ще се обърне за  него като неблагоприятни последици.
  В такива държави, които  имат по-голям опит  с рационалния обществено  устройствен ред, в които е  по-добре организирано  общество, хората по- широко гледат на света и на  своята съдба. Те разбират,че ако те  нарушат закона, нека предположим, нарушат закона и полчат преимущества сега за себе  си, това не означава, че другите ще се съобразяват  със закона. Ако газ го  наруша,значи съществува  голяма вероятност и други  също да го нарушат.Това за  мен не е изгодно.  Неизгодно е всички да  нарушават закона. Затова и  аз не го нарушавам.
 Когато обществото е  извървяло достатъчно дълъг  път и има достатъчно дълъг опит, вече много хора  разбират ситуацията  правилно, те отново  изберат това, което е  изгодно за тях. Но сега е по-  изгодно друго- за тях е по  изгодно да  спазват реда, да  следват процедурата, за това е необходимо аз самият  да спазвам реда.Може да се  каже така: в първият вариант  човека се чувства  изключение, а във втория  вариант- човека се счита, че е такъв като всички други и обратно- всички останали  са като него.За да бъдат всички останали като него добри, той сам е длъжен да бъде добър по отношение на другите.

 
Във всяка жълти средства за масова информация  всички кризи които са предсказани от календара на Маите, предсказанията на Нострадамус и други. Но има много сериозни научни изследвания които стигат до този извод, които достатъчно нагледно доказват, че ако продължаваме така както до този момент е неизбежна кризата. Това са сериозни изследвания и аз им се доверявам.
Ние сме пред алтернатива: или ако всичко е по - старому  ще стане криза и гибел, или няма да има криза, но всичко  трябва да се промени, всичко да не е както преди. В крайна сметка много виждат признаци,че наистина започват промени,тези промени които ще предотвратят кризата. Просто човечеството трябва да живее по друг начин.Аз говорих,че то трябва да си измени съзнанието,но има и други аспекти.Във всеки случай така както преди не трябва да продължава дълго.Хората знаят, че всичко е в "Божиите ръце"  и не поемат цялата отговорност за света. Всеки трябва да даде своя принос, но ако не може да измени света кардинално той не  изпада в отчаяние ,защото знае ,че всичко е в "Божиите ръце". Квантовата концепция на съзнанието дава същото но на материалистически език. Човек трябва да даде своя принос към това, да направи света по-добър, но  не и цялата отговорност  лежи на  него и не цялата  отговорност лежи върху  другите хора, защото самата природа е устроена така, че  реализира " най-добрият от  всички възможни светове " В това, ако говорим съвсем  накратко, е принципът на  самия живот, самата същност на това, какво е живота от гледна точка на  квантовата физика.Не ми се иска да говоря в  подробности в този разговор на тази тема, но в  известен смисъл, под принципа на живот се  подразбира нещо, което  религията разбира под  думата " Бог".
 Живота- това е  съвкупност от сценарии с  добър край. Затова, ако човек принадлежи към живота , то той   принадлежи към един от  тези сценарии, които, по  принцип, водят до добро.  Разбира се, някои от тях ще   отклонят и ще доведат до зло, но това зависи от  човека, от това че той да  вижда точно този сценарий, които ще го до водят до  добро. Съществуване на  тези същите добри  сценарии е гарантирано.
До сега аз разсъждавах в  термини: Аз ( човек ) и  окръжаващият ме свят, по- специално, както и други  хора, но това -. е извън мен.  А какво ни пречи, няколко   души да се обединят заедно и да разглеждаме заедно, а  всички останали като  външния свят ? - Нищо не не  ни пречи по принцип, понякога тази концепция  ще бъде правилна, продуктивна. Тя е полезна,  например, в тези случаи  ,когато между хората  съществуват много дълбоки  връзки заработени в течение на живота: тези  хора много тясно  са общували помежду си, обединени от общи възгледи, действия и т.н.- тоест, те са съмишленици но  не по интереси, а по  вътрешни критерии. тогава ние можем да ги  разглеждаме като един вид  свръх организъм, тоест да се вземат в предвид не само всеки индивид ( личност също ще бъде), но също и  като вид общност. Сега  можем да говорим за  съзнанието на тази общност  от хора. Всичко, което съм  казал досега, вече е приложимо за няколко  души, като цяло.
  Например, много хубаво,  дружно семейство ще бъде  свръх организъм, но това  може да се отнася до една  по-широка общност от  хора.Може да разгледаме като пример на свръх-организъм  будистите - събират се в  големи количества в някаква  местност и се молят за това, в тази местност да има мир, да се прекрати войната. Вярва се, че това се влияе на умиротворението.То не  води задължително до  умиротворение, но  подобрява ситуацията.Как може хората да  преминат все повече и повече към алтруистично  съзнание ?
Квантовата концепция на  съзнанието, говори за това, че човек има способността свръх интуиция, тоест той  може да види, това което в  обикновения живот не  вижда.За това той трябва , с някакви средства (на някои е дадено от природата) да се  потопи в такова състояние, в което той разглежда  всички алтернативи. Тогава, спонтанно, от  нищото, той получава прозрение и това  прозрение  е  абсолютната истина  и  грешки тук не може да има.
  Разбира се, това е  справедливо и в моралните  въпроси. Потапяйки се в такова състояние, задавайки  въпроси за добро и зло, за  това кое е хубаво и лошо, и  потапяйки се  в такова състояние, човек научава  истината : той ще намери  правилните отговори на  тези въпроси, и до  известна степен, ще му  помогне да направите  правилния избор.
 Ако се разбере, че ние  наистина се приближава до  глобалната криза, за спасението на човечеството, повечето хора трябва да  преминат към новото съзнание, алтруистично. Това, всъщност, се крие спасението на света. Съществуването на другата алтернатива за спасението със лошата  вече ни гарантира ,че при приближаване към кризата , непременно повечето от хората ще преминат към това състояние.
Как това ще стане, физиката не може да каже, но някои представители на други науки считат, че това вече става сега и хората се променят и приближават  към това състояние. Физиката в тази концепция на съзнанието ни гарантира, че това непременно ще се случи ако не на всички , то на повече от хората.
Как ще стане това  - може би ще стане спонтанно. Известно е ,че човек в нормално състояние е трудно да убие друг човек,но ако го тренират специално,то той убива без проблем, без всякаква мисъл и спокойно.
При приближаване на кризата, при тази добра алтернатива,за хората  ще стане непоносимо да направят зло на другите,ръководейки се само от своите интереси.Вътрешно те няма да могат да го преживеят. Ще се приближат към нормално състояние когато злото по отношение на другите стане неприемливо. Ще предизвиква силно отрицателна емоция.Много неща сега показват, че човечеството постепенно  отива към глобална криза,  която може да доведе света  до разруха. И ако нищо не  се измени,то тази криза е  неизбежна.
Какво трябва да се промени  за да няма криза? Някои мислители отдавна са  разбрали, че трябва да  се промени съзнанието на  хората. Съзнанието тоест. (използвам термина в този случай, в по-широкия  смисъл на думата)  принципите по които хората  се ръководят, трябва да станат други- алтруистически. Въпросът е  в това кой би го направил.
  И тук точно квантовата  концепция на съзнанието, може да се каже нещо ново. Започваме от факта, че ако  всичко остава в текущото му  състояние и съзнанието на  повечето хора е както преди-индивидуалистичен, кризата е неизбежна Защо?Причина е много проста: материалните,  технологични, технически средства растат качествено, а човешките принципи остават същите, т.е хората да  направляват тези огромни  суми пари, които понякога  са на разположение дори на  отделен индивид, за  личната му изгода  - .в  ущърб на екологията и човечеството.Именно това  води до криза. Това значи, че за да се предотврати  кризата, трябва да се промени съзнанието на  хората.

Няма коментари:

Публикуване на коментар