29.09.2015 г.

Правила за безопастност при наводнение

Подгответе си предварително и поддържайте Чанта за оцеляване, поставена на удобно, познато на семейството място

Метеоролозите предупреждават, че дъждовете ще продължат и във вторник. През последните дни пострадаха редица селища като Поповица, Шумен, Дибич и други.

При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви, предупреждават от Пожарна безопасност и защита на населението.

Наводнението е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода,

вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност. Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места, на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура.

При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви. При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация. Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи. Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате. Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото й , особено в периоди на обилни валежи. Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си. Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по местоработата.

Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

Подгответе си предварително и поддържайте „Чанта за оцеляване”, поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа: фенерче с резервни батерии; необходимите Ви лекарства; материали за първа помощ; свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, шапка, ръкавици; храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка), които периодично подменяйте, като следите срока на годност; прибори за хранене; запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи; носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали и др.; резервно зарядно устройство за мобилен телефон.

При възникване на опасност и /или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112.

Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица,№, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.

При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.

Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността. Когато се намирате в дома си изключете газта и електричеството; поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи; вземете „Чантата за оцеляване”. Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост; напуснете по най-бързия начин дома си.

При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях. При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени. Ако сте навън и се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.

Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе. Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода. Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото. Не пийте вода от наводнени водоизточници.

При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.

Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения. Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви. За да се ограничи риска от наводнения не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки в незащитените заливни зони на реките. Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито. Не разрушавайте/непробиваите дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.

Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.

fakti.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар