ТРЕВОЖНИ ВРЕМЕНА

 Днес е събудих като си тананиках "ТРЕВОЖНИ ВРЕМЕНА. Няма апликация-директно си в мрежата. Тревожни времена "

И като , че ли имаше още някакъв текст на тая песен но не можех да го видя и разчета -само това чух , защото някой ми го каза и аз го повтарях.

Като се събудих си мислех , че наистина живеем в тревожни времена . Това ,че "дирекно си в мрежата" , вероятно е за ваксинираните понеже имат MAC адрес- без апаликация са директно в мрежата - те са част от мрежата. Тоя моя сън преди събуждане ,може точно това да ми казва и наистината е тревожно . . .  или както  бях писала в  една моя предишна публикация за превземането на планетата ни от паразити, които свързват хората като в кошер . 

Паразитите са иРНК векторите във ваксините Covid-19 според д-р Арияна Лав, а сигурно и са вектори и на самия пуснат вирус и вероятно затова действа Ивермектина бързо и елиминира вируса

"Знаем, че много от тези флакони съдържат паразити, благодарение на работата на д-р Робърт Йънг и няколко други. Паразитите са иРНК векторите! Паразитите са генетично модифицирани с протеина Луцифераза и действат като носители на информационната РНК! Проучването на Sewedish доказа, че иРНК се транскрибира обратно в човешкия геном. Определено има иРНК вектори в тези снимки на биооръжия и те са ГМО паразити, червеи и трансгенни хидри." - https://t.me/DrAriyanaLove/20837

Нови и нововъзникващи употреби на CRISPR/Cas9 за генетично манипулиране на апикомплексни паразити — https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29463318/

ПАРАЗИТИТЕ КАТО mRNA ВЕКТОРИ

 „Дълги некодиращи РНК (lncRNAs), клас РНК транскрипти, които са по-големи от 200 нуклеотида (nt), упражняват биологични функции чрез взаимодействие с протеини, ДНК или други РНК на епигенетични, транскрипционни и посттранскрипционни нива [16]. , 17]. Проучванията показват, че дисрегулация на експресията на lncRNAs възниква при голям брой заболявания, включително вирусни инфекции (напр. вирус на Epstein-Barr, тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 и вирус на хепатит В) [18,19,20] , бактериални инфекции (напр. Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori и Mycobacteria tuberculosis) [21,22,23] и паразитни инфекции (напр. T. gondii, Cryptosporidium parvum и Eimeria necatrix)"    https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186 /s13071-022-05405-5


ПАРАЗИТИТЕ КАТО mRNA ВЕКТОРИ

 „Дълги некодиращи РНК (lncRNAs), клас РНК транскрипти, които са по-големи от 200 нуклеотида (nt), упражняват биологични функции чрез взаимодействие с протеини, ДНК или други РНК на епигенетични, транскрипционни и посттранскрипционни нива [16]. , 17]. Проучванията показват, че дисрегулация на експресията на lncRNAs възниква при голям брой заболявания, включително вирусни инфекции (напр. вирус на Epstein-Barr, тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 и вирус на хепатит В) [18,19,20] , бактериални инфекции (напр. Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori и Mycobacteria tuberculosis) [21,22,23] и паразитни инфекции (напр. T. gondii, Cryptosporidium parvum и Eimeria necatrix)"   https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186 /s13071-022-05405-5


Какво е пример за биоинвазия?

Това се случва например всеки път, когато кораб, превозващ плодов товар, носи и нов вид паяк сред плодовете, или паразити върху талисмана на кораба, или залепени на капитана яке . Колкото повече ние, хората, пътуваме до всички части на земното кълбо, толкова повече биоинвазии разпространяваме. indianapublicmedia.org ...Това важи вече и за  пътуването в космоса,за падане на отломки от метерити и др.  

Как инвазивните видове влияят на хората?

Инвазивните видове могат да окажат отрицателно въздействие върху човешкото здраве, като заразяват хората с нови болести, служат като вектори за съществуващи болести или причиняват рани чрез ухапвания, ужилвания, алергени или други токсини. invasivespeciesinfo.gov


„Извънземни“ нашествия и необходимостта от планетарна биосигурност - Авторите предупреждават, че биологичното замърсяване застрашава както екосистемите, така и човешкото благосъстояние.
Планетарна биосигурност: Прилагане на науката за инвазията за предотвратяване на биологично замърсяване от космически пътувания 

Коментари

Популярни публикации от този блог

Филми за КРАЯ НА СВЕТА

Детето Славик - руският ангел и неговите пророчества.

Звуци от ПРИРОДАТА,музика за РЕЛАКС и ПОЧИВКА