Публикации

Показват се публикации от януари, 2013

Български физик открива нов начин за произвеждане на енергия

Изображение
Според българския физик д-р Стоян Съргойчев, който повече от 10 години работи в Канада ,пространството съдържа "етер", както се считало преди 100 години и понеже не могат да  се обяснят физичните процеси , сегашната физика се базира на постулати и на уравнения, възприети аксиоми, които са потвърдени с така наречения копенхагенски формализъм. В книгата си "Отвъд видимото Вселена", д-рСтоян Съргойчев  показва на  теоретично получиено изображение на метална решетка от златни атоми. Докато общия модел съвпада с изображения от най-мощните тунелни микроскопи, резолюцията на показаната изображение е много по-високо. Тайната е в производните структури на елементарните частици и атомните ядра. Това стана възможно благодарение нова концепция пространство , близо до Етер визия, но никога правени преди.   Една голяма изненада е разбираемата връзка между гравитационните, електрически и магнитни полета. Друга изненада е наличието на скрита енергия в космоса, без електромаг